Välkommen till Väpnarens förskola!

 En pilotförskola för IKT

Väpnarens förskola 

Vår förskola är belägen i Tuna Backar mellan Fyrisfjäderns grönområde och Tunabergsskolan. Vi började vår verksamhet 12 januari 2011 och  i januari 2012 öppnade vi vår sista avdelning. Vi har nu 8 avdelningar. 

På Väpnarens förskola arbetar vi med fokus på ett lustfyllt lärande med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Det innebär att vi arbetar efter en vision där vi strävar efter att använda IKT som stöd samt som ett redskap för att synliggöra barnets lärande.

Något som både pedagoger och föräldrar på Väpnaren värderar högt är att ge barnen möjlighet till daglig utevistelse. Vi har två stora fina förskolegårdar med lekmaterial som utmanar motorik och lockar till lek och rörelse. Det finns även bänkar och gräsytor där vi kan ta det lugnt och läsa en bok samt samlas för fruktstund eller sång.

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har frågor!

Aktuellt
Aktuellt Vård & bildning
Kontakta oss

Väpnarens förskola
Väpnargatan 30
75336 UPPSALA

Biträdande förskolechef Anneli Hesselbäck 018-727 62 64 Skicka e-post

Avdelningarnas direktnummer

Räven-Lyan  018-7277355
Björnen-Idet  018-7277354
Grävlingen-Grytet  018-7277353
Myran-Stacken  018-7277352

Köket: 018-727 73 56

Sjukanmälan
Räven-Lyan-Grävlingen-Grytet via sms till 072-7096119 och Björnen-Idet-Myran-Stacken via sms till 0725 275 466 fram till klockan 07:30. Efter det sker sjukanmälan på respektive avdelnings telefonnummer

Förskolechef
Birgitta Gräll Skicka e-post

Öppettider
06:30-18:00

Visa på karta
Mer information