Välkommen till Ringarens förskola!

Ringarens förskola är belägen i Kapellgärdet. Förskolan, som startade sin verksamhet år 1982, består av fyra hemvister: Hemulen, Mymble, Mumin och Lilla My. Mymble är förskolans internationella avdelning där verksamheten bedrivs både på engelska och svenska.
På samtliga avdelningar vistas barn i åldrarna 1-5 år.  

Welcome to Ringaren international preschool. Ringaren has four departments. Three Swedish speaking and one English speaking department. The preschool has large premises with bright rooms and a garden with many trees, shrubs, flowers, berry bushes and play areas. 

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade pedagoger, förskollärare och barnskötare med lång samlad erfarenhet.

Förskolan är inrymd i stora och rymliga lokaler och har en stor, uppvuxen gård med flera lekytor samt bärbuskar och fruktträd.

Förskolan är mångkulturell något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati.

 

 Ringaren

 

 

Aktuellt Vård & bildning

Kvalitetscertifieringar

Kontakta oss

Ringarens förskola
Väktargatan 38
75422 UPPSALA

Biträdande förskolechef Maria Ahlgren 018-727 45 85 Skicka e-post

Avdelningarnas direktnummer

Hemulen  018 - 727 59 07
Lilla My    018 - 727 59 15
Mumin     018 - 727 72 84
Mymble   018 - 727 72 85
Köket      018-  727 72 86

Sjukanmälan
Kontakta ditt barns avdelning

Förskolechef
Gunilla Källmark Skicka e-post

Öppettider
07:30-17:30

Visa på karta
Mer information